21 KAEDAH DAKWAH KEPADA ALLAH: MUQADDIMAH (RINGKASAN)

MuqaddimahDakwah adalah tugas dan amal paling mulia
“dan siapakah lagi yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh dan berkata: sesungguhnya aku adalah orang islam.” (Fussilat: 33)

Dakwah adalah tugas asasi para rasul, para auliya’ dan hamba soleh

Perkembangan sasaran dan petugas dakwah era moden menyebabkan banyak rintangan yang perlu dihadapi:
 1. Bilangan murabbi yang sedikit dinisbahkan kadar penerimaan yang besar
 2. Kekurangan program persiapan para pendakwah dan muwajjih dalam pelbagai peringkat
 3. Kelewatan usia ‘memberi’
 4. Usaha penentangan kepada dakwah dari pelbagai pihak dengan kemampuan dan material yang besar
 5. Godaan kesibukan dan keseronokan hidup
 6. Ilmu dakwah bukan ilmu baru tetapi telah disebut secara riwayah dan dirayah
 7. Bukan ilmu istilahi semata-mata tetapi ilmu yang dipraktikkan dan dihayati generasi pertama Islam
 8. Kemudian ia kembali asing apabila pegangan manusia kepada islam mula longgar dan jauh
 9. Sebahagian pendakwah memulakan langkah baru untuk menuipkan ruh dakwah era moden demi memartabatkan Islam ke seluruh dunia sekali lagi.
 10. Walaupun perkembangan positif di seluruh dunia, namun dakwah memerlukan seluruh tenaga, kemahiran, material untuk pembinaan ini.
 11. Pengoperasian ini memerlukan penyiapan individu-individu yang akan mempersembahkan dakwah kepada umum dalam pelbagai peringkatnya
 12. Setiap tugasan dakwah perlu melalui persediaan dan jangkamasa yang sesuai
 13. Memerlukan sistem tarbawi yang terancang, berpandukan kaedah-kaedah umum (bukan mementingkan masalah-masalah yang rumit dan terperinci), penumpuan tenaga untuk tarbiyah, pembentukan, kepimpinan, perancangan dan pemantauan.No comments: