KELEBIHAN 10 AWAL ZULHIJJAH

Daripada Ibn Abbas ra, daripada Nabi saw baginda bersabda: "Tidak ada amalan yang lebih utama daripada amalan pada hari sepuluh (terawal) Zulhijjah." Baginda ditanya; "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Baginda menjawab: "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan nyawa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatupun (dia mati syahid)." Riwayat ad-Darimi (Sahih)