Mewarisi Syariat Qurban

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Syariat berqurban merupakan warisan ibadah yang paling tua.

Ianya mula diperintahkan ketika Nabi Adam `alaihis salam tidak menemui cara yang paling adil dalam mengahwinkan anak-anaknya yang kembar.

Meskipun sudah diputuskan perkahwinan secara silang namun akhirnya Allah swt mewahyukan agar kedua anak Nabi Adam, Habil dan Qabil melaksanakan qurban untuk membuktikan amal siapakah yang diterima.

Habil berqurban dengan ternakannya iaitu unta dan Qabil berqurban dengan tanamannya iaitu gandum.

Sampai di sini, Allah swt sebenarnya ingin menguji hamba-hambaNya, siapa yang dengan sukarela menerima perintahnya dan siapa yang menentangnya.

Habil dengan ikhlas mempersembahkan korbannya dan oleh kerananya qurbannya diterima sedangkan Qabil, oleh kerana tidak tulus dan ikhlas dalam menjalankan perintah berqurban, maka tidak diterima darinya sehingga dengan nekad ia membunuh saudaranya. Inilah peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia.

Menegah kemungkaran satu tanggugjawab; Adakah pendosa dikecualikan?


Adalah tanggugjawab setiap Muslim untuk beramar makruf nahi mungkar (mengajak ke arah kebaikan dan menegah kemungkaran) secara berhikmah, dalam batasan kemampuan masing-masing. Nabi Muhammad (saw) menjelaskan perkara ini dalam sabdanya:
“Barangsiapa di antara kamu yang melihat akan kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kuasanya). Jika sekiranya ia tidak berkuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya. Dan jika ia tiada juga berkuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan yang demikian itu (iaitu mengubah dengan hatinya) adalah selemah-lemahnya iman”. (HR Muslim)

Kita harus menegah kemungkaran secara berhikmah iaitu menegur sewajarnya agar manfaatnya mengatasi mudaratnya sekaligus memastikan agar diri kita sendiri tidak terlibat dalam kesalahan yang lebih besar (cth: ujub, menghina & mengherdik sesama saudara dsb)

Persoalannya, adakah seorang pendosa dikecualikan dari tanggugjawab untuk menegah kemungkaran?
Adakah wajar sindiran masyarakat yang berbunyi, 'Seorang yang buta manakan dapat memimpin seorang buta yang lain'

Musliman Muslimat sekalian,
Hakikatnya, menegah kemungkaran adalah satu kewajiban agama ke atas setiap satu dari kita tidak kira samada kita melakukan dosa mahupun tidak.