Dr Mohamed Morsi calon Presiden Mesir: Kenyataan bersama IM dan FJP

Dr Mohamed Morsi calon Presiden Mesir

Dalam fasa yang kritikal dalam sejarah kita, kumpulan dan gerakan pro-revolusi yang popular, yang telah bertekad untuk mencapai matlamat revolusi ini – terutama penyerahan kuasa kepada institusi perlembagaan yang terpilih dan penyempurnaan proses transformasi yang demokrasi, sedang melawan kuasa-kuasa rejim yang lalu yang berusaha untuk mengembalikan kuasa dengan cengkaman, korupsi dan kezaliman.

Rakyat Mesir telah melancarkan suatu revolusi yang diberkati pada Januari 2011 untuk memperoleh kebebasan yang berdaulat dan bermaruah, untuk meletakkan kebenaran dan keadilan, untuk memperbaiki taraf kehidupan, dan menaikkan taraf negara mereka ke peringkat yang selayaknya di kalangan negara-negara lain, di peringkat serantau dan antarabangsa; dan mereka telah menyerahkan pentadbiran negara kepada Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) dalam tempoh peralihan tidak melebihi dari enam bulan.