Wacana Tarbawi

Wacana Tarbawi bersama Naib Mursyid Am Ikhwan Muslimin: Syeikh Jum'ah Amin

Tajuk:
TARBIAH IKHWAN MUSLIMIN DAN PERANANNYA DALAM MEMBANGUNKAN MASYARAKAT

“Ikhwan Muslimin’s Role In Building A New Middle East”


PUBLIC FORUM
Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) proudly presents:
“Ikhwan Muslimin’s Role In Building A New Middle East”

Speakers:
1. Dr. Hussein Ibrahim
Leader of Ikhwan Muslimin of Egypt
Ikhwan Muslimin's Former Member of Parliament of Egypt

2. Sheikh Azzam el Ayyubi
Leader of an Islamic movement of Lubnan

Moderator:
Ir Hj Zairulshahfuddin Zainal Abidin
Member of the National Representative Council of IKRAM

Date:
4th June 2011 (Saturday)

Time:
8.00pm – 11.00pm

Venue:
Dewan Banquet Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ),
Ibu Pejabat MBPJ, Jalan Yoong Shook Lin, Petaling Jaya Selangor.

All Are Welcome

Free Admission

Medium of Communication:
English