Jangan bersedih!!! Sesungguhnya Allah s.w.t pasti akan memberi petunjukNya kepada Umat Manusia…

Allah telah membuatkan bangsa-bangsa dan kota-kota didunia ini terbuka dengan seruanNYa melalui akhlak hamba-hambaNya yang soleh. Al-Quran telah menceritakan tentang dialog Nabi Musa dengan kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." [Sūrah al-A`rāf: 128].

Allah telah memberitahu Rasulullah s.a.w didalam Al-Quran, firmannya: “dan (ada lagi) anugerah yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.” [Sūrah al-Saff: 13]

Allah s.w.t telah berjanji kepada orang beriman bahawasanya Dia akan memberikan mereka pertolongan dan memberikan mereka kejayaan didunia dan sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Kita mendapati bahawa semenjak zaman kerasulan nabi Muhammad s.a.w, seruan Islam telah tersebar ke timur dan barat sehingga ke seluruh pelosok dunia. Manusia memeluk Islam secara berbondong-bondong sehingga kelompok umat Islam membentuk tamadunnya yang tersendiri (iaitu tamadun Islam). Islam telahpun memenangi hati kebanyakan manusia sebelum ianya gemilang di mata dunia. Dengan cara inilah kaum Barbar, Parsi, dan bangsa-bangsa lain memeluk Islam untuk membentuk satu masyarakat islam dimana hati mereka disatukan Allah dengan keimanan kepadaNya.

Allah berfirman : “dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana. [Sūrah al-Anfāl: 63]

Kejayaan yang telah dijanjikan kepada nabi Muhammad s.a.w adalah kejayaan yang bukannya bersifat ketenteraan atau perluasan empayar penaklukan. Bahkan ia adalah kemenangan melalui akhlak yang baik. Inilah kejayaan yang membawa keadilan dan kemenangan yang terhormat dan pembebasan di tempat yang dimana sebelum ini hanya dikenali dengan kezaliman dan penindasan. Allah telah membuka hati dan minda manusia untuk Islam dan telah menganugerahkan nilai kemanusiaan kepada seluruh alam yang selama ini dicemari oleh kezaliman.

Allah berfirman: “Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.” [Sūrah al-Tawbah: 33]

dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. [Sūrah al-Nūr: 55]

Allah s.w.t telah pun menepati janjinya kepada umat islam pada masa lalu. Sehingga kini, sebagai manusia yang beriman kita meyakini bahawa pada masa hadapan, Allah dengan sifat penyayangNya akan membuka pintu hati bangsa-bangsa lain di dunia untuk menerima Islam, dan Dia akan membangkitkan mereka-mereka yang akan membawa dan menyeru risalahNya kepada manusia. Disini tidak ada masa untuk berasa kecewa kerana Allah s.wt pasti akan membuka jalan kepada bangsa-bangsa lain dan manusia untuk memeluk Islam. Allah adalah sebaik-baik pembimbing kepada segala urusan mereka.

Boleh jadi dengan perkembangan baru teknologi komunikasi dan kemudahan untuk berinteraksi sesama manusia pada hari ini akan membantu untuk menyebarkan risalah Islam dan keaslian ajarannya seandainya kita sebagai umat Islam hidup dengan nilai tersebut dan menampilkan agama kita dengan sebaiknya. Umat Islam seharusnya menggunakan aset yang praktikal dan tiada hadnya ini (iaitu nilai-nilai ajaran Islam) dalam memberikan contoh yang baik.

oleh: Syeikh Salman oudah, Islamtoday.com

No comments: