GANJARAN PAHALA BERGANTUNG KEPADA USAHA DAKWAH, BUKANNYA KEPADA SAMBUTAN MANUSIA TERHADAP DAKWAH TERSEBUT!!!!

a.Inilah prinsip dakwah yg dapat membetulkan silap faham kebanyakan manusia yg menganggap bahawasanya pahala dakwah bergantung kepada sambutan orang ramai. Makin ramai yg menerima dakwah, makin besarlah pula pahalanya. Seolah-olah dakwah ini dinilai sama seperti amalan keduniaan yg boleh dirasai natijahnya. Makin kuat seseorang itu berusaha, makin besarlah pula ganjarannya.

Kalau benarlah dakwaan ini, bagaimana pula dengan kebanyakan para rasul? Bolehkah kita mengggunakan penilaian ini terhadap mereka?

Lihatlah nabi Nuh a.s yg telah berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Walaupun tinggal bersama kaumnya dalam tempoh masa yg sangat panjang, hanya sedikit sahaja manusia yg menerima dakwahnya.

ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون
Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus Nuh kepada kaumnya, Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. (Al-Ankabut : 14)

حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
Hingga apabila perintah kami datang dan dapur * Telah memancarkan air, kami berfirman: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang Telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman." dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. (Hud : 40)
*yang dimaksud dengan dapur ialah permukaan bumi yang memancarkan air hingga menyebabkan timbulnya taufan.

Bagaimana pula dengan nabi-nabi yg lain?
Ada diantara mereka yg dibangkitkan pada hari kiamat nanti dengan seorang, dua, atau tiga orang pengikut. Begitu juga dengan peristiwa ketika mana nabi diisra’kan. Baginda pernah berjalan melewati seorang nabi dengan sejumlah besar pengikut bersama-sama dengannya, dan seorang nabi yang mempunyai sejumlah kecil pengikutnya dan juga seorang nabi yang tidak mempunyai seorang pengikutpun!!!!( H.R At-tirmizi 4/631)

Justeru, hakikat ini merupakan suatu bimbingan daripada Allah s.w.t kepada Rasulullah s.a.w bahawasanya tugas baginda adalah untuk berdakwah dan menyampaikan risalah Islam dengan segenap kemampuannya, dan bukannya mengharapkan natijah daripadaNya.

فهل على الرسل إلا البلاغ المبين
Maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. ( An-nahl : 35)

Adapun tugas memberi hidayah pula adalah urusan Allah ‘Azzawajalla..

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. (Al-Qashash : 56)

b.Dengan kefahaman kita terhadap prinsip ini, tidaklah kita mengganggap bahawasanya kedudukan pendakwah itu akan jatuh disebabkan manusia berpaling daripada dakwahnya. Seorang pendakwah itu juga tidak boleh berputus-asa disebabkan oleh penentangan daripada kaumnya.
Sesungguhnya Allah s.w.t mengangkat kesusahan daripada nabiNya s.a.w dan tidak membebankannya melainkan apa yg baginda mampu

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu Karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Ini(Al-Quran). ( Al-Kahfi : 6)

ولا تحزن عليهم
dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka (An-Nahl : 127)

Ayat-ayat ini merupakan satu pujukan daripada Allah ‘Azzawajalla terhadap rasulNya yg telah bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah sedangkan manusia berpura-pura pekak dan buta dengan apa yang baginda sampaikan.
Dan adalah menjadi suatu lumrah, bahawasanya hati yang penyayang akan berkecai ketika mana melihat manusia terjerumus ke dalam api neraka. Begitulah halnya yang berlaku kepada Rasulullah s.a.w. ketika melihat kaumnya menolak dakwah baginda.

Oleh yang demikian,datanglah bimbingan daripada Rabbnya

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu Karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Ini (Al-Quran). ( Al-Kahfi : 6)

Dan demikian jugalah Allah ‘Azzawajalla mengangkat kesusahan daripada para pendakwah di kalangan umat Muhammad s.a.w dengan tidak membebankan mereka dengan manusia yang menolak dakwah mereka. Kerana Allah ‘Azzawajalla tidak membebankan seseorang melainkan sekadar yg ia mampu.

c. Prinsip ini juga merupakan penawar kepada mereka yang bersikap gopoh dalam dakwah yang sentiasa mengharapkan dan menunggu-nunggu kemenangan yang cepat. Mereka sentiasa menghubungkan kemenangan dengan jalan dakwah sehingga menyanggahi secara jelas prinsip-prinsip dakwah didalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini disebabkan oleh silap-faham mereka yang memandang dakwah daripada satu aspek sahaja iaitu aspek kemenangan tanpa memandang kepada aspek yang lain (cth: tribulasi dan penentangan dlm dakwah).
Sesungguhnya Al-Quran telah menegaskan bahawasanya diantara proses dakwah yg bersungguh-sungguh dan juga penerimaan terhadap dakwah tersebut, terdapatnya satu peringkat pertengahan yg sangat penting sekali (tidak dapat tidak). Sebagaimana firman Allah s.w.t. :

Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan Telah meyakini bahwa mereka Telah didustakan, datanglah kepada para Rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki. dan tidak dapat ditolak siksa kami dari pada orang-orang yang berdosa. ( Yusuf : 110).

Berkata Ibnu Katsir: “Allah mengingatkan bahawa pertolongannya akan diberikan kepada para Rasul-NYA pada saat yang sangat genting dan penantian kemenangan daripada Allah pada saat-saat yang sangat diperlukan.” Allah befirman :
“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.” (Al-Baqarah : 214)

Sesunguhnya Aisyah RA berpendapat bahwa prasangka yang dimaksud pada ayat tersebut di atas adalah prasangka pengikutnya dan bukannya prasangka Nabi kepada orang-orang yang didakwahinya. Aisyah mengatakan:
“Yang menyangka seperti itu adalah para pengikutnya yang telah beriman kepada Allah dan membenarkan-Nya, lalu mereka diuji dengan kesengsaraan dalam waktu yang cukup lama, sehingga kemenangan belum kunjung tiba, sampai para Rasul tidak punya harapan lagi terhadap kaum yang telah mendustakan mereka, dan mereka para Rasul juga mengira bahwa pengikut-pengikutnya telah didustakan oleh kaumnya.”

d.Namun prinsip dakwah ini tidak boleh ditafsirkan sehingga seseorang itu mengambil sikap sambil-lewa terhadap dakwah. Contohnya menganggap tugas dakwahnya sudah selesai walaupun usaha yang dilakukan tidaklah seberapa.

Rujukan: Kaedah-kaedah dakwah kepada Allah [Dr. Hammam Sa'id]

No comments: